Palveluista

Koulutukset | Kehittämishankkeet | Työnohjaus | Konsultointi | Luennot | Esitelmät ja julkaisut

Valitse ylläolevista linkeistä, mitä palvelualuetta haluat tarkastella lähemmin.

UUDET JA MENOSSA OLEVAT  HANKKEET

Oulun kaupungin perhehoidon työntekijöiden, sukulaissijaisvanhempien sekä sijoitettujen lasten ja heidän verkostojensa yhteistyön ja kumppanuuden jatkohanke 2013- 2014.

Oulun kaupungin julkisen sektorin perheterapiakoulutus 2012-2014

tuli